INTERVJU FRANJE LUKOVIĆA TJEDNIKU LIDER

Franjo Luković, suosnivač think tanka Polazišta i perspektive, dao je intervju tjedniku Lider u kojem je govorio svojem viđenju situacije u Hrvatskoj, zatim o aktivnostima think tanka a posebno o projektu Koji su hrvatski temeljni nacionalni interesi koji uskoro ulazi u novu fazu.

 

Sugovornici, suradnici i partneri

Andrijana Mušura Gabor, Zoran Kurelić, Mirjana Matešić, Andrej Šooš Maceljski, Tamara Perišin, Andrea Čović Vidović, Mladen Vukmir, Sandra Benčić, Tin Radovani, Andrea Vodanović, Božo Kovačević, Nikola Vrdoljak, Mladen Vedriš, Emanuel Tutek, Siniša Topalović, Budimir Lončar, Mirko Galić, Andrijana Pavić, Krešimir Ćosić, Stipe Čačija, Đuro Njavro, Ružica Šimić Banović, Mladen Domazet, Borut Šeparović, Ivana Dragičević, Velibor Mačkić, Vedran Šošić, Ljubo Jurčić, Vladimir Arčabić, Tomislav Globan, Hrvoje Stojić, Matija Kroflin, Damir Novotny, Emanuel Tutek, Neven Ivandić, Siniša Topalović, Miro Dragićević, Hrvoje Šimović, Žito Osijek, Intercapital, HUP Udruga ugostiteljstva i turizma, Pliva

KLJUČNA PITANJA ODRŽIVOSTI HRVATSKOG TURIZMA

Izradu studije Ključna pitanja održivosti hrvatskog turizma, inicirao je i organizirao think tank Polazišta i perspektive. Cilj je inicijative prepoznati i rasvijetliti opasnosti i prilike s kojima se suočava naš turizam. Već sada propuštamo realizirati potencijale za koje smo odgovorni i sve više se sudaramo s limitima prostornih, infrastrukturnih, ljudskih i upravljačkih kapaciteta s kojima raspolažemo. Read more about KLJUČNA PITANJA ODRŽIVOSTI HRVATSKOG TURIZMA[…]

NEUPITNI HRVATSKI INTERESI 2.0

Nakon inicijalnog teksta koji je bio predložak za rasprave o neupitnim hrvatskim interesima na tri sastanka koja je think tank Polazišta i perspektive organizirao sa predstavnicima javnog i poslovnog života ovaj je tekst usavršena varijanta. Think tank PiP planira dalje baviti se ovom temom