KLJUČNA PITANJA ODRŽIVOSTI HRVATSKOG TURIZMA

Izradu studije Ključna pitanja održivosti hrvatskog turizma, inicirao je i organizirao think tank Polazišta i perspektive. Cilj je inicijative prepoznati i rasvijetliti opasnosti i prilike s kojima se suočava naš turizam. Već sada propuštamo realizirati potencijale za koje smo odgovorni i sve više se sudaramo s limitima prostornih, infrastrukturnih, ljudskih i upravljačkih kapaciteta s kojima raspolažemo. Read more about KLJUČNA PITANJA ODRŽIVOSTI HRVATSKOG TURIZMA[…]

 

Sugovornici, suradnici i partneri

Andrijana Mušura Gabor, Zoran Kurelić, Mirjana Matešić, Andrej Šooš Maceljski, Tamara Perišin, Andrea Čović Vidović, Mladen Vukmir, Sandra Benčić, Tin Radovani, Andrea Vodanović, Božo Kovačević, Nikola Vrdoljak, Mladen Vedriš, Emanuel Tutek, Siniša Topalović, Budimir Lončar, Mirko Galić, Andrijana Pavić, Krešimir Ćosić, Stipe Čačija, Đuro Njavro, Ružica Šimić Banović, Mladen Domazet, Borut Šeparović, Ivana Dragičević, Velibor Mačkić, Vedran Šošić, Ljubo Jurčić, Vladimir Arčabić, Tomislav Globan, Hrvoje Stojić, Matija Kroflin, Damir Novotny, Emanuel Tutek, Neven Ivandić, Siniša Topalović, Miro Dragićević, Hrvoje Šimović, Žito Osijek, Intercapital, HUP Udruga ugostiteljstva i turizma, Pliva

NEUPITNI HRVATSKI INTERESI

Ovaj je tekst bio predložak za rasprave o neupitnim hrvatskim interesima na dva sastanka koje je think tank Polazišta i perspektive organizirao u Matici hrvatskoj u Zagrebu. Zapisnici sa sastanaka mogu se naći u rubrici Rasprave a ovdje ga objavljujemo i kao poseban prilog, djelomično dorađen nakon rasprava.