NEUPITNI HRVATSKI INTERESI

Ovaj je tekst bio predložak za rasprave o neupitnim hrvatskim interesima na dva sastanka koje je think tank Polazišta i perspektive organizirao u Matici hrvatskoj u Zagrebu. Zapisnici sa sastanaka mogu se naći u rubrici Rasprave a ovdje ga objavljujemo i kao poseban prilog, djelomično dorađen nakon rasprava.