Polazišta i perspektive, think tank, nastoji inicirati konstruktivni dijalog o načinima povećanja vitalnosti i održivosti Hrvatske, unutar užeg susjedstva, EU i cijele Europe.

PRIJAVA NA
MAILING LISTU

Sugovornici, suradnici i partneri

Andrijana Mušura Gabor, Zoran Kurelić, Mirjana Matešić, Andrej Šooš Maceljski, Tamara Perišin, Andrea Čović Vidović, Mladen Vukmir, Sandra Benčić, Tin Radovani, Andrea Vodanović, Božo Kovačević, Nikola Vrdoljak, Mladen Vedriš, Emanuel Tutek, Siniša Topalović, Budimir Lončar, Mirko Galić, Andrijana Pavić, Krešimir Ćosić, Stipe Čačija, Đuro Njavro, Ružica Šimić Banović, Mladen Domazet, Borut Šeparović, Ivana Dragičević, Velibor Mačkić, Vedran Šošić, Ljubo Jurčić, Vladimir Arčabić, Tomislav Globan, Hrvoje Stojić, Matija Kroflin, Damir Novotny, Emanuel Tutek, Neven Ivandić, Siniša Topalović, Miro Dragićević, Hrvoje Šimović, Žito Osijek, Intercapital, HUP Udruga ugostiteljstva i turizma, Pliva